Ajankohtaiset asiat

                             LAKKOINFOA TÄSTÄ LINKISTÄ

             

Lakkoavustuksen hakeminen

Täytä lakkoavustushakemus tästä linkistä: https://akt.lakkoavustus.fi/hakemus.

Lakkoavustusta haetaan lakkoviikon päättymisen jälkeisenä arkipäivänä tai ahtausalalla maanantaisin jokaista lakkokalenteriviikkoa kohden erikseen. Avustusta haetaan aina jälkikäteen. Toivomme jokaisen täyttävän hakemuksen mahdollisimman nopeasti, jotta lakkoavustus saataisiin maksettua mahdollisimman nopeasti kaikille lakossa oleville jäsenille. 

Ensimmäisenä hakija tunnistautuu hakemukseen pankkitunnuksin. Jos tunnistautumisessa ilmenee ongelmia, ole yhteydessä täyttämällä sähköinen lomake tästä linkistä. 

Valitse lomakkeelta: Lakkoavustus tai ota yhteyttä jäsenpalveluun puhelimitse p. 09 6131 1244.

HUOM! Osaston 114 lakon piirissä olevien jäsenten on lakkoavustusta hakiessaan ilmoitettava osaston numeroksi 016.Tällä ohjataan tarkastettavat lakkohakemukset Kuopion tarkastajille, koska osastolla 114 ei ole lakkotoimikuntaa eikä tarkastajia.Ilmoitus ei muuta mitään, ainoastaan ohjaa hakemuksen kulkua järjestelmässä.

Olkaa tarvittaessa yhteydessä osaston toimikuntaan, työpaikkanne luottamusmieheen tai  aluetoimitsija Antti Sainolaan p. 044 412 3004

 

 

.

AKT:n OPISKELIJAJÄSENELLE UUSI JÄSENETU

 

AKT tarjoaa 1.1.2020 alkaen opiskelijajäsenilleen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n opiskelijakortin ilmaiseksi. Etu koskee ensimmäisen ja toisen vuo-den opiskelijoita AKT:n hallituksen päätöksen mukaisesti. Lisätietoja liitteessä >>

Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus liiton järjestämään ja tukemaan monipuoliseen koulutukseen joko liiton omilla kursseilla tai Kiljavan Opiston kursseilla. AKT:n ammattiosastot yhdessä liiton kanssa järjestävät monenlaista koulutusta jäsenilleen. Koulutuksen aihealueina ovat muun muassa eri alojen työehtosopimukset, työ- ja vuosilomalainsäädäntö, kuorman sitomista koskevat määräykset, sekä ajo- ja lepoaikasäännökset.

Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia.

 

AKT:n KOULUTUSSTIPENDI

AKT:n hallituksen päätöksellä voidaan vuosittain myöntää liiton jäsenille koulutusstipendejä, joiden suuruus voi olla 100 - 500 euroa.

Stipendiä voi hakea luottamusmies, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, I varavaltuutettu, II varavaltuutettu, työsuojeluasiamies tai ammattiosaston toimihenkilö, joka on käynyt omaan luottamustehtäväänsä liittyvän koulutuksen.

Stipendin voi käyttää liiton tavoitteiden mukaisen koulutuksen, jota edellä mainittu henkilö tarvitsee kyseisen luottamustehtävänsä hoitamisessa, kustannusten kattamiseen. Stipendiä ei myönnetä koulutukseen, jonka kustannuksista koulutussopimuksen mukaan vastaa joko työnantaja tai ammattiosasto.
Stipendin edellytyksenä on koulutuksen loppuun suorittaminen.
Jos stipendin myöntämisen edellytyksiä on rikottu, niin stipendi voidaan periä takaisin.
Stipendiä voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Keväällä hakemusten on oltava liiton toimistossa 30.3. ja syksyllä 31.10. mennessä.
Stipendihakemukset osoitteeseen; AKT ry, Esa Tuominen, PL 313, 00531 Helsinki.
Lisätietoja järjestö- ja koulutussihteeri Esa Tuominen puh. 09 6131 1224 tai 050 536 9056.

 

  AKT ja nuoret

 

AKT:n valtakunnallisesta nuorisotoiminnasta vastaa nuorisovaliokunta, jonka jäsenet ovat eri puolilta Suomea. Valiokunta pääosin suunnittelee, ideoi ja kehittää liiton nuorisotoimintaa yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Valiokunta on järjestänyt mm. koulutuksia, tietoiskuja ajankohtaisista asioista, urheilumahdollisuuksia ja muuta yhteistä tekemistä AKT:n nuorille.

AKT:n alle 35-vuotiaat järjestivät valtakunnallisen tapaamisen Helsingissä keväällä , paikalla oli 27 osallistujaa. Päivän teemoina oli mm. sosiaalisen median käyttö ja siellä vaikuttaminen sekä nuorisovastaavan rooli osaston toiminnassa. Tärkeänä pidettiin myös alueellisen yhteistyön kehittämistä.  

Osastomme nuorisovastaava Anne osallistui myös tapahtumaan ja toi sieltä  terveiset osastoomme.

 

Liiton keskustoimistossa nuorisoasioissa palvelevat:

Juha Häkkinen, projektisihteeri
puh. 040 772 4636
juha.hakkinen@akt.fi

Anne-Maarit Valli, osastosihteeri
puh. 09 6131 1203
anne-maarit.valli@akt.fi

Sihteeri valmistautuu kokoukseen. Meillä sihteeri laatii kokouksen pöytäkirjan kokouksen aikana ja se on heti kaikkien luettavissa ja tieto kulkee näin heti eteenpäin.
Aluetoimitsija Lauri Tiainen ja hallitusedustaja Antti Sainola kokouksessamme.

Kevätkokous kuulumisia

Suonenjoki- Rautalammin osaston kevätkokous pidettiin 3.3. Iisakissa, paikalla oli osastomme jäseniä sekä aluetoimitsija Lauri Tiainen sekä Itä- Suomen alueen hallitusedustaja Antti Sainola. Olimme otettuja kun saimme meidän  osastommekin vieraaksi aluetoimitsijan ja hallitusedustajamme - aktiivista toimintaa heiltä ja arvostavat myös pienten osastojen toimintaa.   Tarkistimme tuttuun tapaan edellisen vuoden tilit sekä kuulimme myös toiminnantarkastajien lausunnon. Pohdimme myös tulevaa kesäteatteriretkeämme.

Aluetoimitsija käsitteli puheenvuorossaan mm omaa toimintaansa, työ on pitkälti neuvontaa ja toiminnanohjausta,  työnantajatkin osaavat jo  kysyä neuvoa aluetoimitsijalta, se on myös positiivinen ele sekä yhteistoimintaa tältä osin havaittavissa.
Osastojen määrä saattaa  pienentyä  tulevaisuudessa osastojen yhdistyessä, monen pienen osaston toiminta ei onnistu enää omin voimin, vaan on helpompi yhdistää voimat toisen ammattiosaston kanssa.

Osastoille on luvassa koulutusta tulevaisuudessa osastojen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.
Tulevat eduskuntavaalit ovat jo kohta lähellä ja puhuttivat kokousväkeä, jokaisen tulisi nyt käyttää äänioikeuttaan ja vaikuttaa näin osaltaan tulevaan.

 

Toivotan kaikille aurinkoista kevättä! 

Puheenjohtaja Ritva Hakulinen

 

Tarjoamme sinulle Hyvinvointivalmennuksen, jonka avulla saat terveytesi nousuun!
Valmennus on tarkoitettu kaikille kuljetusalan ammattilaisille.
Valmennuksen päävetäjänä on Formula1-kuljettaja Valtteri Bottaksen Kuntovalmentajana toiminut 10-ottelija Jaakko Ojaniemi.
Valmennus on tarkoitettu ihan kaikille kuntotasosta riippumatta. Treeni- ja ravinto-ohjeita löytyy kaiken ikäisille ja kuntoisille ihmisille.
Katso lisää valmennuksesta alla olevista linkeistä:

www.kuskitkuntoon.fi

http://www.akt.fi/uutiset/kuskit-kuntoon-on-hyvinvointivalmennus-akt-n-jasenille-ja-kuljetusalalla-tyoskenteleville/

VIREYTTÄ LIIKUNNASTA

Ammattikuljettajan työn fyysinen kuormitus aiheutuu istumisesta sekä fyysisesti raskaista työvaiheista. Istuminen kuormittaa erityisesti liikuntaelimistöä. Siksi ammattikuljettaja tarvitsee monipuolista, kestävyyttä, lihaskuntoa kehittävää liikuntaa.

Ammattikuljettajalle sopivia liikuntalajeja

Työmatkaliikunnan lisääminen on yksi keino lisätä päivittäistä perusliikuntaa arkeen.
Kestävyyskuntoa parantavia lajeja ovat  kävely, sauvakävely, pyöräily, hiihto,uinti, koti- ja pihatyöt

Liikuntaelimistön kuntoa parantavia (lihasvoimaa ja -kestävyyttä, liikkuvuutta) lajeja: mm.kuntosaliharjoittelu,erilaiset maila- ja pallopelit

                      Nyt kannattaa tehdä hyvä päätös ja satsata itseensä.Hyvä fyysinen kunto auttaa pysymään virkeänä niin töissä kuin vapaa-aikanakin.   

Tutustu allaolevan linkin kautta liikuntakortiin!

KULJETTAJAN LIIKUNTAKORTTI

Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja sen aikana

Huomioithan,että lomasi ei työkyvyttömyystapauksissa siirry automaattisesti, vaan sinun on pyydettävä loman siirtoa.

"Työntekijän olisi työnantajan pyynnöstä osoitettava työkyvyttömyytensä lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Tällaisena selvityksenä tulisi ensisijassa kysymykseen asianomaisessa työehtosopimuksessa sovittu todistus tai muu selvitys.”  Oikeus saada vuosiloma siirretyksi koskisi loman ajankohtaan sijoittuvia sairauspäiviä sekä edellyttäisi työntekijän nimenomaista pyyntöä loman siirtämisestä. Siirrettyjen vuosilomapäivien pitämisestä säädetään vuosilomalain 26 §:ssä. SAK:n laatimassa Vuosilomaopas –nettioppaassa lisätietoja asiasta,tutustu allaolevasta linkistä!.

Heinäkuu 2024

Ei tapahtumia
Heinäkuu 2024
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

RSS